ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙA

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

 

Για ότι ενέργειες και αν κάνετε στα μηχανήματα σας,

μελετάτε πρωτίστως τα εγχειρίδια χρήσης του κατασκευαστή !

 

Βίντεο (Τα βίντεο είναι στα Αγγλικά)

Προληπτική συντήρηση γενικά

 

Διάδρομοι

Καθαρισμός ιμάντα και δαπέδου

Λίπανση ιμάντα

Ρύθμιση ιμάντα

 

 

 

 

www.gymservices.gr